JAK PRACUJEME

Ve společnosti OrthoMetals pracujeme pro

vás. Díky svým znalostem a zkušenostem vám

poskytujeme ty nejlepší služby v oblasti

recyklace kovů.

Zapojte se do řešení společnosti OrthoMetals

Naše řešení v oblasti recyklace je pro všechna krematoria, která se do něj chtějí zapojit, zcela bezplatné

SBĚR

Až začnete se společností OrthoMetals pracovat na recyklaci kovů, které u vás zůstávají, poskytneme vám zdarma popelnice na kolečkách nebo boxy. Do těchto popelnic nebo boxů pak přijdou všechny kovy, které zůstanou po kremaci. Popelnice vybíráme obvykle jednou nebo dvakrát za rok nebo na základě žádosti s cílem uspokojit vaše potřeby. Pracovníci společnosti OrthoMetals provedou svoz popelnic osobně naším vlastním nákladním vozem. Díky tomu garantujeme naprostou kontrolu nad procesem recyklace.

Používáte-li boxy OrthoMetals, můžete je poslat do našeho třídícího závodu na základě předplacených expedičních štítků nebo využít dopravu, kterou na požádání zajistí společnost OrthoMetals.

Když máte popelnice plné a potřebujete jejich odvoz, ale ještě jsme vás nekontaktovali, abychom to naplánovali, stačí vyplnit „formulář k vyzvednutíi”. My pak naplánujeme odvoz v nejbližším možném termínu. Můžete se na nás také obrátit přímo na telefonním čísle +31 (0)88 – 6784600 nebo na adrese contact@orthometals.com. Víme totiž, jak důležité je, abyste u vás v krematoriu měli čisté a bezpečné pracovní prostředí.

TŘÍDĚNÍ

Vyzvednuté popelnice se na nákladním autě v krematoriu zváží a my vám předáme podepsané doklady. Až objedeme celou trasu svozu, vrátíme se do našeho třídícího závodu v Nizozemsku.

V tomto závodě se postaráme o celý proces třídění. V průběhu let jsme pro naše třídicí linky vyvinuli na zakázku vyráběná a specializovaná zařízení. Naši vyškolení pracovníci a třídicí linky jsou zárukou těch nejlepších výsledků třídění a recyklace ve váš prospěch.

Třídění se provádí pro každé krematorium samostatně, čímž se zajistí naprostá transparentnost. V procesu třídění se kovy váží a vedou se o nich záznamy.

Po skončení tohoto procesu se vytříděné vzácné kovy odešlou do specializované rafinérie, kde se provede analýza materiálu a zjistí obsah zlata, stříbra a paladia.

Odpadní materiál, který zbude po recyklaci a který není kovový ani recyklovatelný, se profesionálně zlikviduje.

TAVENÍ

V našich partnerských slévárnách se vytříděné kovy roztaví k dalšímu použití. Žádný z kovů se znovu rozpoznatelně nepoužije k jiným účelům, než čemu sloužil původně.

Kovy se prodávají za vnitrodenní ceny (vzácné kovy) nebo tržní ceny (neželezné kovy a implantáty).

Po odečtení našich nákladů vrací společnost OrthoMetals většinu zisků do krematoria. Povzbuzujeme krematoria, aby peníze získané recyklací kovů, které zůstávají po kremaci, použili na podporu charity.

Celý náš proces probíhá na základě přísné certifikace podle norem ISO9001 a 14001 a povinných licencí specifických pro jednotlivé země. Díky tomu garantujeme našim klientům ty nejlepší výsledky.

Zajímá vás řešení OrthoMetals? Obraťte se na násontact pro získání podrobnějších informací nebo se k nám už dnes přidejte!

Které kovy recyklujeme?

Implantáty / neželezné kovy

Železné kovy / železa

Vzácné kovy

Úchyty

Kardiostimulátory

Bronz