SÅDAN ARBEJDER VI

Hos OrthoMetals er det vores mål at opfylde

jeres genanvendelsesbehov bedst muligt.

Vores mangeårige viden og erfaring sikrer jer

den bedste service inden for metalgenbrug.

Tilmeld jer løsningen fra OrthoMetals

Vores genanvendelsesløsning er gratis for alle deltagende krematorier.

 

INDSAMLING

Når I starter samarbejdet med OrthoMetals om metalgenanvendelse, forsyner vi jer med gratis containere eller kasser. Alt tiloversblevet metal efter kremeringen kommes ned i disse containere eller kasser. Normalt indsamler vi containerne en eller to gange om året eller efter behov. Holdet bag OrthoMetals indsamlet containerne personligt, og vi har vores egen lastbil. Dermed sikrer vi den fulde kontrol over genanvendelsesprocessen hele vejen igennem.

 

Hvis I anvender kasserne fra OrthoMetals, kan disse sendes til vores sorteringsanlæg ved at anvende de frankerede forsendelsesblanketter, ligesom kasserne efter ønske kan afhentes af OrthoMetals.

 

Har I brug for at få afhentet fulde containere, og har vi endnu ikke kontaktet jer for at aftale et afhentningstidspunkt, behøver I bare at udfylde vores “afhentningsformular”så kommer vi forbi hurtigst muligt. I kan også kontakte os direkte på +31 (0)88 – 6784600 eller contact@orthometals.com. Fordi vi ved, hvor vigtigt det er at have et rent og sikkert arbejdsmiljø i krematoriet.

SORTERING

De indsamlede containere vejes på lastbilen ved krematoriet, og I får efterfølgende udleveret en færdig og underskrevet afhentningsbekræftelse. Når vi har indsamlet alle containerne, kører vi tilbage til vores sorteringsanlæg i Holland.

 

Her udfører vi hele sorteringsprocessen. Gennem årene har vi udviklet en specialdesignet maskine, der understøtter os i sorteringsarbejdet. Vores dygtige fagpersonale og grundige sorteringsproces sikrer jer det optimale sorterings- og genbrugsudbytte.

 

Sorteringsprocessen udføres separat for hver enkelt krematorium, hvilket garanterer komplet transparens. Under sorteringsprocessen vejes og registreres materialerne.

 

Når processen er afsluttet, sendes de sorterede ædelmetaller til et raffinaderi med speciale i materialeanalyse. Her analyseres de for guld, sølv og palladium.

 

Ikke-metallisk affaldsmateriale fra genanvendelsesprocessen bortskaffes professionelt, hvis der ikke er andre muligheder for genanvendelse.

OMSMELTNING

Hos vores partnerstøberier omsmeltes de sorterede metaller med henblik på genanvendelse. Ingen af metallerne vil kunne genkendes efterfølgende, ligesom de ikke vil blive anvendt til nye implantater.

 

Metallerne sælges til den aktuelle dagspris (ædelmetaller) eller markedspris (implantater og ikke-jernholdige metaller).

 

Når vi har trukket vores omkostninger fra, betaler OrthoMetals det meste af overskuddet tilbage til krematoriet. Vi opfordrer krematorierne til at støtte en velgørenhedsorganisation med de penge, de modtager i forbindelse med genanvendelsen af deres tiloversblevne metal.

 

Hele processen udføres under nøje overholdelse af certificeringerne ISO9001 og 14001 samt alle specifikke nationale lovkrav. Dermed garanterer vi altid vores kunder det bedste resultat.

 

Lyder løsningen fra OrthoMetals interessant? Kontakt os for flere oplysninger eller tilmeld jer vores service allerede i dag!

Hvilke metaller genanvender vi?